Konsumentfrid och skuldsättning

Motion 2011/12:C329 av Marianne Berg m.fl. (V)

av Marianne Berg m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:C329

av Marianne Berg m.fl. (V)

Konsumentfrid och skuldsättning

V530

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Hemmet är ingen marknadsplats 3

4.1 Begränsad direktreklam 4

4.2 Telefonförsäljning och marknadsföring 4

5 Reklam riktad till barn 5

6 Könsdiskriminerande reklam 6

6.1 Förbjud könsdiskriminerande reklam 7

6.2 Ytterligare åtgärder mot ”könsdiskriminerande” reklam 9

7 Konsumentvägledning 10

7.1 Konsumentvägledare till kommunerna 10

8 Livsvillkoren för skuldsatta människor 11

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva det nuvarande målet för politikområdet Konsumentpolitik och i stället införa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)