Konsumentfrid och skuldsättning

Motion 2012/13:C206 av Marianne Berg m.fl. (V)

av Marianne Berg m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:C206

av Marianne Berg m.fl. (V)

Konsumentfrid och skuldsättning

V581

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Konsumtionsfrid 4

4.1 Begränsad direktreklam 5

4.2 Telefonförsäljning och marknadsföring 5

5 Överskuldsatta 6

6 Reklam riktad till barn 8

7 Könsdiskriminerande reklam 9

7.1 Förbjud könsdiskriminerande reklam 9

7.2 Ytterligare åtgärder mot könsdiskriminerande reklam 11

8 Konsumentvägledning 11

8.1 Konsumentvägledare till kommunerna 12

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen ska återkomma med förslag som innebär att det nuvarande målet för politikområdet Konsumentpolitik upphävs och att det i stället införs ett nytt mål, Trygga konsumenter som handlar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-26
Yrkanden (13)