Konsumentinformation på barnmat

Motion 2000/01:MJ531 av Lisbet Calner (s)

av Lisbet Calner (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att bättre tydliggöra konsumentinformationen på den svenska
barnmaten.
Motivering
Svensk barnmat borde ha mindre reklam på paketen och mer
information om maten i stället. För märkning i allmänhet
gäller att den måste vara tydlig och lätt för konsumenten att
förstå. Det får inte förekomma förkortningar som kan
missförstås, märkningen får inte döljas av prislappar och
texten får inte vara för liten.
Informationen på svenska barnmatsförpackningar är relativt lätt att förstå
men i vissa fall gör det säljande inslaget att annan viktig information hamnar i
skymundan. Tendensen är att reklamen har den bästa och största platsen.
Producentnamn och bilder på leende barn tar upp hela framsidan. Som ett
exempel är paket med modersmjölkersättning. Där kommer viktig och
obligatorisk information som "att bröstmjölk är det bästa för barnet och att
man bör rådgöra med barnavårdscentralen innan man ger ersättning", i
skymundan av teddybjörnar. Barn är en känslig grupp när det gäller var de
äter och fel kan leda till problem. Barnmat på burk kan i vissa fall innehålla
höga halter av ett ämne som kan vara farligt för barn som är allergiska.
Vi har också många i vårt land som inte har svenska som modersmål och
som tycker det är svårt att förstå och följa anvisningarna på paketen. Därför
bör anvisningarna för tillagning ges på fler språk än svenska. Dessutom bör
viktig information som bäst-före-datum och åldersangivelse för barnet lyftas
fram på förpackningarna så att en stressad förälder hinner läsa dem i butiken
och välja rätt. Leende föräldrar och barn på gröt- och vällingpaketen får inte
gå före en bra innehållsförteckning.

Stockholm den 3 oktober 2000
Mona Berglund Nilsson (s)
Lisbet Calner (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)