Konsumentrådgivning i hela landet

Motion 2012/13:C371 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

av Tomas Eneroth m.fl. (S)
S9184

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av ett ökat statligt ansvar för konsumentrådgivning i hela landet.

Motivering

Senare års växande problem med internetbedrägerier, pyramidaffärer och andra exempel där oseriösa företag utnyttjar och lurar konsumenter understryker behovet av väl fungerande konsumentvägledning och tillsynsverksamhet. Konsumentverket är den statliga myndighet som har i uppdrag att värna konsumenträtten. Men myndigheten har jobbat i motvind under många år. I spåren av avregleringar, internethandel och bristande resurstillskott har konsumentskyddet försämrats. Uppgifterna för myndigheten är många och viktiga – inte minst i en tid då en mängd verksamheter och tjänster ska väljas av konsumenterna själva: val av teleoperatör, PPM-fonder, digital-tv-leverantör, elbolag osv. Listan kan göras lång på val som konsumenterna nu ställs inför och där kvalitet, pris och marknadsjämförelser inte alltid är enkla att ta fram för den enskilda konsumenten.

I dag har Konsumentverket ingen rådgivning till enskilda konsumenter, utan den enskilda rådgivningen ska i stället kommunernas konsumentvägledare stå för. Det är upp till varje kommun att besluta om kommuninvånarna ska ha tillgång till en konsumentvägledare.

Alldeles för många av Sveriges 290 kommuner saknar konsumentvägledare – kommuninvånarna står helt utan personlig rådgivning. Organisationen Sveriges Konsumenter rapporterade att över 84 kommuner hade undermålig eller obefintlig konsumentrådgivning. Och av de kommuner som har konsumentrådgivning ser personalresurserna olika ut. Vissa har välutbildad personal med fast bemanning och väl fungerande stöd åt medborgarna. I andra kommuner har ständiga nerdragningar resulterat i försämrad kvalitet och bristande eller obefintliga resurser. Följden blir att många av landets invånare står helt eller delvis utan tillgång till konsumentvägledning.

För att kunna påverka pris och kvalitet krävs kunskap om olika alternativ och om vilka rättigheter vi konsumenter har. Det kräver starka konsumentorganisationer och förbättrad konsumentvägledning. Genom att Sveriges kommuner inte tillhandahåller konsumentupplysning i samma utsträckning har inte alla invånare i Sverige samma möjligheter och rättigheter att få konsumentskydd och rådgivning. Därför finns det anledning att se över behovet av ett ökat statligt ansvar för konsumentrådgivning i hela landet. Den statliga utredning som nyligen avlämnades tar steg i rätt riktning, men lämnar dessvärre ett relativt blygsamt förslag. För att säkerställa väl fungerande konsumentrådgivning i hela landet krävs ett tydligt statligt ansvarstagande, med en konsumentrådgivning som både är professionell, tillgänglig i hela landet och samtidigt har möjligheter att arbeta förebyggande och rådgivande.

Stockholm den 4 oktober 2012

Tomas Eneroth (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)