Konsumentrådgivning i kommunerna

Motion 2013/14:C364 av Marie Nordén (S)

av Marie Nordén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning i kommunerna.

Motivering

Marknaden översvämmas av ständigt nya varor och tjänster. Samtidigt vill allt fler medvetna konsumenter handla miljövänligt och rättvist för att spara på våra gemensamma resurser. Konsumentrådgivning har en stor betydelse för människors möjlighet att vara aktiva och kunniga konsumenter.

De flesta kommunerna i landet har en konsumentvägledning, men inte alla. Det borde vara ett obligatorium. Alla kommuninvånare borde ha konsumentvägledning att vända sig till, när det till exempel handlar om att teckna ett telefonabonnemang, där villkoren är så snåriga att de är omöjliga att jämföra för en vanlig kund. Det finns otaliga andra frågor som sms-lån, bluffakturor, osaklig telefonförsäljning och annat som kräver att medborgarna har pålitlig rådgivning att vända sig till.

Idag är det dessutom naturligt att också erbjuda konsumentvägledning på nätet, där man ska kunna ställa frågor, ta del av jämförelser av varor och tjänster eller få annan aktuell information i konsumentfrågor.

Stockholm den 1 oktober 2013

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)