Könsuppdelad statistik av ungdomar

Motion 2004/05:Fi250 av Inger Nordlander m.fl. (s)

av Inger Nordlander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsuppdelad statistik av ungdomar.

Motivering

I statistik om kvinnor och män, ses det numera som helt självklart att den är uppdelad i kön. Däremot förekommer inte samma könsuppdelning vad gäller ungdomar i liknande redovisningar utan de rapporteras ofta i åldersgrupper. Detta kan leda till en vilseledande uppfattning om att det könsuppdelade samhället uppstår när medborgarna nått vuxen ålder, samt bidrar till att tolkningen av redovisningarna riskerar leda till felaktiga förslag till åtgärder. Med anledning av detta föreslås att den offentliga statistiken blir könsuppdelad vad gäller flickor och pojkar (0-18 år) i alla slags redovisningar på samma sätt som all statistik för vuxna är uppdelad i kvinnor och män.

Stockholm den 29 september 2004

Inger Nordlander (s)

Eva Arvidsson (s)

Marie Nordén (s)

Anne Ludvigsson (s)

Maria Hassan (s)

Carina Ohlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)