Koppel på hund inom tätbebyggt område

Motion 2012/13:MJ416 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hundar ska hållas kopplade inom tätbebyggt område.

Motivering

Problemen kring hundar med stor kamplust som går till angrepp mot människor och orsakar svåra skador ökar. Att i denna situation ropa på nya förbud är inte rätt väg, men däremot måste svensk lag efterföljas. Sedan 1997 förbjuder 19 a § djurskyddsförordningen (1988:539) hundar med extremt stor kamplust. Däremot har denna bestämmelse, enligt utredningen Hund i rätta händer, aldrig kommit till praktisk användning. Det är viktigt att polis och rättsväsen nyttjar de möjligheter som lagstiftningen ger.

Kristdemokraterna har som parti tydligt uttryckt att ingen ska behöva möta hotfulla och aggressiva hundar i sin närmiljö. Jag menar också att det bör införas en bestämmelse om att hundar ska hållas kopplade inom tätbebyggt område.

I dag har lantbruksdjur samt vilda djur och deras avkomma bättre skydd mot aggressiva hundar än människor och våra barn har. I naturen rådet det, enligt 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, kopplingstvång under perioden 1 mars till 20 augusti. Samtidigt kan barn i stadsmiljö mycket väl utsättas för lösspringande hundar, utan att hundägaren med tydlighet kan sägas bryta emot lagen. För att förhindra en hund från att skada lantbruksdjur får ägaren till djuren till och med skjuta hunden (enligt 14 § samma lag).

Att i lag tydliggöra att kopplingstvång gäller inom tätbebyggt område skulle ge polisen ett lagrum att ingripa utifrån, när hundägare inte klarar av uppsikten av sin hund. Polisen behöver bestämmelser så att de kan ingripa, och det är hög tid att införa kopplingstvång också i tätbebyggda områden. Samtidigt ger lagen en tydlig signal att den alltmer allvarliga situationen kring aggressiva och lösspringande hundar inte accepteras av samhället.

Antalet personer som tvingats uppsöka vård på sjukhus för hundattacker har ökat under 2000-talet. Enligt Socialstyrelsen fick 218 personer sjukhusvård för hundbett 2001. Tio år senare hade siffran ökat till 326, vilket är en 50-procentig ökning. Nyheter om angrepp är i dag så vanliga att det inte längre finns anledning att räkna upp några enstaka exempel. I dag torde alla ha bilder på sin näthinna av barn och vuxna som angripits av hundar. Frågan är inte längre om, utan när, ett hundangrepp får dödlig utgång.

De allra flesta vill självklart inte att deras hund ska skada någon, och det stora flertalet – som är ansvarsfulla – ska inte heller straffas för det andra gör. Samtidigt tror jag att de hundägare som har en god relation till sin hund upplever det som ett allvarligt problem att det finns de som inte har pli på sin hund, eller till och med ser den som ett vapen. Hunden kallas med rätta människans bäste vän, och därför är jag också övertygad om att många är beredda till vissa förändringar för att det epitetet ska bevaras.

Stockholm den 20 september 2012

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)