Körkort

Motion 2006/07:T244 av Lars U Granberg (s)

av Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en justering av totalvikten ett ekipage får ha när man framför det med B-körkort.

Motivering

Den viktbegränsningsindelning vad gäller vilken körkortsbeteckning man behöver för att köra ett tungt släp gjordes för ett antal år sedan. Det är nu hög tid att justera dessa begränsningar. Många nya bilar har idag en totalvikt på ca 2,5 ton och dagens husvagnar väger oftast över 1 ton. Detta medför att man inte kan köra dessa ekipage lagligt med B-körkort. Samma problem uppstår också när det handlar om en rad större och tyngre släpvagnar med överbyggnad.

Det viktiga är att man hittar fram till en ny viktbegränsningsindelning så att det bättre motsvarar dagens och framtidens trafiksäkra fordonspark. Regeln bör dock även fortsättningsvis vara att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragbilens tjänstevikt. Men det är viktigt att både bilens och släpfordonets totalvikt höjs.

Stockholm den 26 oktober 2006

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)