Körkortsteoriutbildning i skolan

Motion 2002/03:Ub252 av Johan Linander och Birgitta Sellén (c)

av Johan Linander och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om körkortsteori i gymnasieskolan.

Motivering

År 2001 dog 583 personer i den svenska trafiken. Hur många av de nästan 16 000 trafikolyckorna som berodde på dålig trafikkunskap är svårt att säga, men det är alldeles säkert att många olyckor och tillbud beror på att trafikanter antingen nonchalerar eller inte har kunskap om de trafikregler som gäller. Detta är extra tydligt vad gäller förare på s.k. EU-mopeder.

Färre och färre ungdomar väljer att ta körkort. Därmed blir det färre och färre som får en nödvändig grundläggande trafikkunskap. Alla är vi trafikanter, och det är inte bara som bilförare man måste ha kunskap om vägskyltar och trafikregler. Med anledning av detta föreslår vi att alla elever i gymnasieskolan bör få möjlighet att läsa körkortsteorin.

Detta skulle också göra det billigare för ungdomar att ta körkort. Kostnaden för att skaffa körkort är väldigt hög och avskräcker många 18-åringar. Visst kan det ses som positivt ur miljöhänsyn att färre tar körkort och därmed kör bil, men samtidigt krävs det körkort för väldigt många jobb och arbetsmarknaden begränsas för den som inte har ett körkort.

Gymnasieskolorna kan med fördel samarbeta med körskollärare och de befintliga körskolorna för att eleverna ska få grundläggande trafikkunskap av hög kvalitet. För de elever som inte är intresserade av att ta körkort bör trafikkunskap, motsvarande körkortsteorin, ändå erbjudas. Detta är en viktig åtgärd för att komma något närmare riksdagens uppsatta nollvision.

Stockholm den 14 oktober 2002

Johan Linander (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)