Körkortstillståndsavgift då körkort återkallats på grund av medicinska skäl

Motion 2009/10:T284 av Phia Andersson m.fl. (s)

av Phia Andersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortstillståndsavgift för personer vars körkort återkallats på grund av medicinska skäl.

Motivering

Länsstyrelsen tar ut en avgift på 1 670 kr för personer som fått sitt körkort återkallat på grund av medicinska skäl. Varje sjukdom, skada eller annat medicinskt förhållande som kan antas påverka förmågan att köra fordon som avses i 1 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) ska prövas från trafiksäkerhetssynpunkt. Att det är samma avgift för personer som har kört för fort eller annan allvarlig trafikförseelse som innebär en återkallelse av körkortet är fel. Det är en orättvis kostnad för den enskilde som ansöker om nytt körkortstillstånd på grund av medicinska skäl. Denna avgift bör ses över.

Stockholm den 29 september 2009

Phia Andersson (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Hans Olsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)