Körkortsutbildning i skolan

Motion 2002/03:Ub532 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av en trafikantutbildning och en förberedande körkortsutbildning i skolan.

Motivering

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vägtrafiken är säker Image: Ub532-1.jpg politiker, planerare, väghållare som Vägverket och kommunerna, transportföretag, fordonstillverkare m.fl. Nollvisionen är ett långsiktigt mål för trafiksäkerheten där ingen ska dödas eller skadas allvarligt på vägarna.

Många ungdomar har idag inte ekonomiska möjligheter att skaffa sig körkort. Det är på väg att bli en klassfråga om du har råd eller inte att skaffa dig körkort.

Att ha genomgått en körkortsutbildning är ofta en förutsättning för att kunna bo kvar i glesbebyggda områden där avstånden är stora och där kollektivtrafiken inte utgör något praktiskt alternativ. För att kunna pendla mellan bostaden och arbetsplatsen krävs det ofta tillgång till egen bil och körkort. Dessutom ställer många företag krav på att de anställda innehar körkort. Kommuner ställer inte sällan detta krav eftersom det är en förutsättning för att de anställda inom t.ex. hemvården skall kunna besöka de olika vårdtagarna.

Även när det gäller fritidsaktiviteter så underlättar det naturligtvis mycket om ungdomarna har körkort och slipper vara beroende av föräldrar eller kompisar. Alla ungdomar ska ha möjlighet att delta i den aktivitet de själva vill, men dagens kommunikationer mellan orterna omöjliggör detta t.ex. i Norrlands inland där det kanske går en eller två bussar per dag. Körkortsfrågan har därför blivit en jämlikhetsfråga.

Trafikantutbildning och en förberedande körkortsutbildning i skolan, eller i samband med skoldagen, skulle ge Sverige ett mer trafiksäkert samhälle där syftet med nollvisionen lättare kan uppnås.

Stockholm den 22 oktober 2002

Monica Green (s)

Helene Petersson (s)

Marina Pettersson (s)

Kerstin Andersson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Veronica Palm (s)

Anders Ygeman (s)

Margareta Israelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)