Körkortsutbildningen

Motion 2002/03:T214 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (c)

av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om momsbefrielse på körkortsutbildning.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gymnasieskolan bör erbjuda teorilektioner inför körkortsutbildning.2

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av teoriprovet.

1 Yrkande 1 hänvisat till SkU.

2 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Körkort inte längre lika självklart

För dagens ungdom är det inte lika självklart att ta körkort när man fyller 18 år som det var för tidigare generationer. Idag prioriterar ungdomar annorlunda, förr var bilen och körkort nästan ett måste när man blev 18 år. Skillnaderna märks också tydligt mellan de som bor på landsbygden och i städerna.

Intresset för att ta körkort har alltså minskat samtidigt som det allt oftare poängteras i platsannonser att körkort behövs för att få jobbet. Ungdomar utan körkort får alltså svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det höga priset är många gånger hindret

De senaste tio åren har andelen som valt att ta körkort minskat kraftigt. Idag är det endast cirka en fjärdedel av alla 18-åringar som tar körkort. En anledning till nedgången är att kostnaden har ökat kraftigt. Ett körkort beräknas kosta mellan 10 000 och 15 000 kronor. Detta är en stor utgift med tanke på att de flesta som tar körkort inte har egen inkomst.

Den höga kostnaden drabbar många hårt, och det innebär att många väljer bort körkortet på grund av att man inte har råd. Detta bidrar till den sociala klyvningen då pengar avgör om du har möjlighet att ta körkort. Det är också negativt för alla de personer som bor så till att körkort och bil är ett måste för att ta sig till arbete eller utbildning.

Trafikutskottet har tidigare i betänkande skrivit att man är oroad av att kostnaderna är så höga och att det medför en orättvisa. De skriver också att något måste göras och att problemet skall ses över. Men tyvärr har man inte gått längre än att enbart konstatera problematiken, och några konkreta åtgärder har inte föreslagits.

En åtgärd för att ge fler möjlighet att ta körkort är att momsbefria körkortsutbildningen. Detta bör ges regeringen till känna.

Erbjud körteorilektioner i gymnasieskolan

Om gymnasieskolan erbjuder körteorilektioner skulle detta underlätta både vad gäller elevernas tid och ekonomi. Alla elever behöver goda kunskaper i gällande trafikregler och trafiklagar oavsett om man tar körkort eller inte. Det vore värdefullt om gymnasieskolan som tillval kunde erbjuda alla elever teoriutbildning. Detta bör ges regeringen till känna.

Gör teoriproven tydliga och lättare att tolka

Teoriproven som gäller vid körkortsutbildning har genomgått flera förändringar, och vid senaste tillfället gjordes förändringar som innebär att väldigt många inte klarar teoriproven. Det är självklart att man skall ställa krav på goda teorikunskaper, men det allmänna omdömet är att de upplevs som otydliga och svåra att tolka. Vårt förslag är därför att det görs en översyn av teoriproven. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 11 oktober 2002

Birgitta Carlsson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)