Körkortsutbildningen

Motion 2010/11:T326 av Marie Nordén och Maria Stenberg (S)

av Marie Nordén och Maria Stenberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av körkortsutbildningen.

Motivering

Körkortsutbildningen har genom åren förändrats och kompletterats i flera omgångar. Detta innebär att utbildningen idag är ett lappverk. Den nödvändiga harmonin mellan utbildningsmål, utbildarnas kompetens, själva genomförandet och de avslutande proven saknas.

Det finns till exempel inga bindande regler för när de olika momenten för teoretisk och praktisk utbildning ska göras och vem som ska göra dem, det vill säga vad man ska göra på trafikskolan och vad man ska göra med handledare. Förarutbildningen hänger inte med forskningen och de mål som är uppsatta.

Därför är det angeläget att se över körkortsutbildningen.

Stockholm den 25 oktober 2010

Marie Nordén (S)

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)