Kortare sjuksköterskeutbildning för undersköterskor

Motion 2016/17:2585 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersköterskor med god kompetens och erfarenhet erbjuds förkortad utbildning till sjuksköterska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det förekommer tyvärr resursslöseri på flera plan i Sverige. Ett tydligt och återkommande slöseri är det med humant kapital. Oförmågan att erfarenheter och tidigare utbildningar valideras när en person söker till en utbildning, som rör sig inom samma kompetensområde som personen tidigare arbetat inom, är tyvärr vanligt förekommande. Idag måste en undersköterska gå hela sjuksköterskeutbildningen för att bli legitimerad sjuksköterska. Rimligen borde en undersköterskas kompetens och erfarenheter vägas in när en ansökan kommer från denne. En anpassad utbildning för undersköterskor med erfarenhet och goda vitsord från sina chefer borde utformas. På så sätt tillvaratas deras kompetens och belastningen på utbildningssystemet minskar.

Myndigheter, verk och andra aktörer med god insikt och kunskap i området bör involveras för att utforma ett system så att detta kan implementeras.

Jeff Ahl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare