Krafttag mot spårspring

Motion 2017/18:2200 av Fredrik Olovsson (S)

av Fredrik Olovsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring och öka säkerheten på våra järnvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säkerheten på våra järnvägar är prioriterad och vi förutsätter att frågan drivs aktivt. Ett stort säkerhetsproblem för järnvägen är förekomsten av så kallad spårspringning. Problemet med personer som olovligt vistas på spåren växer, särskilt i Stockholmsområdet, och leder till förseningar i tågtrafiken. Det påverkar människors vardag negativt.

Det innebär stora kostnader för samhället i form av produktionsbortfall. Resenärer tvingas sitta fast på tåget istället för att vara på arbetet. De kommer försent, missar lektioner eller viktiga möten. De riskerar att missa anslutningståg eller flyg och kommer försent när barnen ska hämtas på förskolan. Det är inte acceptabelt. Att olovligt vistas på spåren är olagligt och tilltaget måste beivras. Det är tydligt att hittills vidtagna åtgärder för att förhindra detta är otillräckliga. Det behövs andra åtgärder eftersom problemet kvarstår.

Kraftigt höjda böter skulle säkert verka avskräckande och kan vara en del av en lösning. Bättre och fler möjligheter att säkert och legalt korsa en järnväg, exempelvis under eller på en övergångsbro kan behöva planeras. Ökad bevakning samt bättre information om risker och samhällskostnader kan också leda till att problemen minskar.

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)