Kritisk granskning av rörligt material i lärarutbildningen

Motion 2016/17:101 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att i lärarutbildningen införliva överförande av kunskaper i kritiskt granskande av bild och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade i juni månad 2016 om en ny filmpolitik som skiljer sig i väsentliga delar från regeringens proposition i frågan.

En fråga rör barns och ungas exponering av rörlig bild. Idag lever vi i en tid när rörliga bilder präglar vår tillvaro. Unga människor filmar vardagshändelser med sina mobilkameror, och många lägger upp klipp på sociala medier, bloggar och poddar som i sin tur lockar många unga följare.

De senaste åren har vi också tvingats vänja oss vid vittnesmål kring hur inte minst unga tjejer mot sin vilja filmats av andra i olika privata sammanhang och detta har sedan lagts ut på nätet.

Att barn tidigt lär sig ett kritiskt förhållningssätt till bilden är viktigt. Dessvärre berörde inte regeringen detta i önskvärd grad i sin filmpolitiska proposition (prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik).

I dagsläget är det tre timmar schemalagd tid på förskollärarutbildningen. Tre timmar räcker enbart till att reda ut vad en film gör och hur en film kan manipulera. Dessa frågor arbetar man noggrant med på Göteborgs universitet. Där ordnar man fortbildning åt skolor och lärarutbildare som vill ha verktyg för att föra över den kunskapen. På de andra utbildningarna finns det inte någon undervisning som är specialdestinerad till kunskapsöverföring i ämnet. Det är ett underbetyg för modern svensk lärarutbildning.

Det är viktigt att snabbt få in detta i lärarutbildningarna. Det vetenskapliga kunskapsunderlaget finns för hur dessa kunskaper och verktyg bäst överförs till barn och unga.

I en debatt med kultur- och demokratiministern, hänvisade hon till regeringens arbete med MIK, förmågan att hantera och arbeta samt kritiskt granska rörlig bild, många olika politikområden. I Kulturdepartementets samarbete med Utbildningsdepartementet har man enligt ministern identifierat MIK-frågorna.

Det är på sin plats att regeringen i sitt arbete med MIK-frågorna använder dessa kunskaper och implementerar dem i lärarutbildningarna och andra institutioner som arbetar med barn och unga.

Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-28 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)