Kultur- och idrottspolitik

Motion 2001/02:Kr279 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
Sammanfattning

I denna motion belyser vi kulturens betydelse för en rad olika samhällsområden. Förutom kulturens självklara egenvärde handlar det om demokrati och identitet, vårt arv och vår historia, men också om morgondagens kultur. Det ät viktigt med en långsiktig kulturpolitik som samtidigt ger utrymme för nya lösningar och nya idéer.

Centerpartiet anser att extra resurser ska gå till en satsning på ung kultur i hela landet, KUL-bidrag, och föreslår ett anslag på 100 miljoner. Det är viktigt att ungdomarna själva får bestämma hur resurserna ska fördelas. Anslaget kommer att växa till 290 miljoner, vilket kan ge varje kommun 1 miljon var.

Vi arbetar målmedvetet för att barn ska ha en framskjuten plats i den nationella kulturpolitiken. Barnen ska ha lika möjligheter att utöva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)