Kulturarvet

Motion 2005/06:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Inledning 3

3 Det materiella kulturarvet 3

3.1 Flytta inte Riksantikvariämbetet 3

3.2 Ökade kulturmiljösatsningar 4

3.3 Kyrkoantikvarisk ersättning 4

3.4 Stärkt skydd av kyrkstäderna 5

4 Det immateriella kulturarvet 5

5 Arkiv 6

5.1 Arkiven i informationssamhället 6

5.2 Arkiven och den digitala tekniken 7

5.3 Regionala folkrörelsearkiv 8

6 Museer 9

6.1 Museernas verksamhet kräver långsiktighet 9

6.2 Fritt inträde för barn och unga 10

6.3 Hyror och ramanslag 10

6.4 En satsning på museernas samlingar 11

6.4.1 Säkerhet 11

6.4.2 Tillåt försäljning av fornfynd 12

6.4.3 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen 12

6.5 Regionala museer 12

6.6 Naturhistoriska riksmuseet 13

6.7 Drottningholms
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (18)