Kulturfrågor

Motion 2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:Kr326

av Lars Ohly m.fl. (V)

Kulturfrågor

V602

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 Digitala bibliotek 6

5 Film för alla 7

6 Biblioteken 7

6.1 Skolbibliotek 8

6.2 Bibliotek som når alla 9

6.3 Biblioteksersättningen 9

7 Lägre momssats på e-böcker 10

8 Kulturarvslyftet – ett fiasko 11

9 Konstnärernas villkor 11

10 Scenkonstnärernas pensioner 13

11 Fritt inträde på våra museer 13

12 Funktionshindersperspektivet och museerna 14

13 Scenkonsten 15

14 Bild och form 15

15 Kulturen – en livsnerv i hela landet 15

16 Umeå – Europas kulturhuvudstad 2014 16

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (20)