Kulturpolitik

Motion 1997/98:Kr270 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1997/98:Kr270

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Kulturpolitik

1 Inledning

De flesta politiska partier, i Sverige och internationellt, talar om liknande principiella överordnade värderingar. Medmänsklighet bör utgöra grund för handling, sägs ofta. Tolkningen kan spänna över solidaritet till kärlek till sin nästa. – Hur kan det då komma sig att enbart ett fåtal människor tycks låta detta påverka det praktiska livet? Är det just här som kulturarbetarens centrala roll kan sökas? Att öka människans förståelse för sitt eget handlande och öka delaktigheten i samhällsbygget?

Miljöpartiet de gröna menar att den snabba materiella utvecklingen gjort att inte hela människan har hunnit med, andligheten och mystiken rationa­li­se­ras bort och urgammal kunskap om människan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (198)