Kulturprojekt i psykvården

Motion 2007/08:Kr335 av Solveig Ternström och Maria Kornevik Jakobsson (c)

av Solveig Ternström och Maria Kornevik Jakobsson (c)
c506

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturprojekt inom psykvården.

Motivering

I november 2006 överlämnades betänkandet av den nationella psykiatrisamordningen, under ledning av Anders Milton. Det var en allvarlig uppmaning till det svenska folket. Antalet psykiskt sjuka ökar ständigt. Vi har alla ett ansvar att få ner antalet. Hur ska vi då göra för att komma tillrätta med detta? Det finns inte bara en lösning utan det krävs många lösningar och det är viktigt att pröva flera vägar.

Det finns idag belägg genom forskning att kulturella verksamheter har en förvånansvärt läkande effekt framför allt på psykiskt funktionshindrade. Att få vara delaktig och få använda alla sinnen är viktigt för alla människor, att få göra och vara delaktig och utvecklas i sin takt.

Vad som nu behövs är konkreta pilotprojekt. Det har funnits försök till projekt i psykosociala grupper på folkhögskolor, som generellt är en bra miljö för den här typen av projekt. Fler folkhögskolor behöver uppmuntras till tidsbestämda pilotprojekt, i framför allt de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, med kulturell verksamhet som inriktning. Om forskning i psykiskt funktionshinder samordnas med verksamheterna ökar kunskapen om kulturens effekt på psykiska funktionshinder.

Stockholm den 2 oktober 2007

Solveig Ternström (c)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)