Kunskapsbaserad samhällsutveckling

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:Ub359

av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Kunskapsbaserad samhällsutveckling

MP1005

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Kunskapsbaserad samhällsutveckling 3

3.1 En bred syn på kunskap 3

3.1.1 Kunskapssynen i skolan 4

3.2 Ett kritiskt förhållningssätt 5

3.2.1 Konsekvensanalyser 5

3.3 Tvärvetenskaplighet 6

3.4 Kunskapsutveckling för samhällsgemenskap 6

3.5 Vidareutveckling av öppna arkiv 7

4 Samverkan och partnerskap för en kunskapsbaserad samhällsutveckling 7

4.1 Kommunen och regionen som forskningsarena 8

4.2 Metoder för kunskapsbaserad samhällsutveckling 9

4.2.1 Forskningscirklar 9

4.2.2 Kommundoktorander 10

4.2.3 FoU-miljöer 10

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (11)