Kvinnor och naturkatastrofer

Motion 2013/14:U218 av Åsa Lindestam och Thomas Strand (S)

av Åsa Lindestam och Thomas Strand (S)
S4136

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur Sveriges bistånd även kan komma kvinnor som brukar mark till del i de fall de saknar lagfart och hur de kan få ta del av det statsfinansierade återuppbyggnadsstödet.

Motivering

Orkaner och enorma regnväder drabbar världen allt oftare. Vi ser ofta människor på flykt undan naturens kraft i medier och stundtals drabbas även Sverige. Översvämningar leder ofta till förstörd jordbruksmark. I många länder är det kvinnor som brukar marken. De saknar dock ofta lagfart just därför att de är kvinnor. De blir därmed särskilt utsatta och kan inte heller då ta del av det statsfinansierade återuppbyggnadsstödet för att komma tillrätta med jordbruket igen. Sverige bör gå före och göra det möjligt även för kvinnor att få lagfarter och att få ta del av det stöd vi ger.

Stockholm den 30 september 2013

Åsa Lindestam (S)

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)