Kycklinguppfödning

Motion 2012/13:MJ433 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av kycklinguppfödningen.

Motivering

Ägg och kyckling är gott! Men uppfödningen av kycklingar lämnar mycket övrigt att önska. Några exempel:

För att gallra de värdefulla honorna som kan lägga ägg från de värdelösa hanarna tillämpas en mycket grym metod där nykläckta hankycklingar kastas levande i en kvarn som maler dem till döds.

För att kunna producera billigt kycklingkött använder kycklingindustrin hårt avlade kycklingraser för att maximera tillväxten. Dessa växer från nykläckt till en tvåkilos broiler på bara 5 veckor – en viktuppgång som deras förfäder i naturen aldrig skulle uppnå. En naturligt uppfödd kyckling blir sällan mer än ett kilo tung i vuxen ålder. Den extremt snabba tillväxten leder till att kycklingarnas ben inte orkar bära den tunga kroppen och 15 % av kycklingarna har så ont i benen att de har svårt att gå.

Varje år dör dessutom uppskattningsvis 150 000 kycklingar under slakttransporterna, kycklingarna packas så tätt i lådor att de inte kan röra sig.

Om kyckling och äggproduktion ska bedrivas på ett etiskt sätt måste branschen ta tag i dessa avarter. Kanske behövs politiska initiativ både nationellt och på EU-nivå för att skapa en förändring.

Stockholm den 28 september 2012

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)