Lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Motion 2005/06:Bo206 av Gunnar Axén och Anna Lindgren (m)

av Gunnar Axén och Anna Lindgren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att upphäva lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Många kommuner har i dag hårt ansträngda ekonomier och stora låneskulder, som belastar skattebetalarna med höga räntekostnader. I vissa fall förvärras problemen av kommunala bostadsbolag som går med förlust, vilket kostar skattebetalarna än mer pengar. Det är förvisso fel i sig att kommunerna ägnar sig åt att driva företag, eftersom detta bättre löses av den privata marknaden och utan att man tar ekonomiska risker som medborgarna sedan får betala dyrt för. Än värre är det att staten i praktiken tvingar kommunerna att fortsätta att driva bostadsföretag trots att det vore bättre för den kommunala ekonomin och därmed för medborgarna om man tilläts att privatisera verksamheten.

Den nya lagen om allmännyttiga bostadsföretag som infördes 2002 försvårar och omöjliggör i vissa fall för kommunerna att privatisera sina bostadsföretag. Detta hindrar kommuner från att göra sig av med förlustbringande verksamhet och att betala av på sina skulder med hjälp av privatiseringsintäkterna. I slutänden är det som alltid skattebetalarna som drabbas. Lagen utgör också en kraftig inskränkning i det lokala självstyret och visar tydligt regeringens bristande respekt för den lokala demokratin.

Av dessa skäl bör lagen om allmännyttiga bostadsföretag upphävas.

Stockholm den 26 september 2005

Gunnar Axén (m)

Anna Lindgren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)