Lagen om skatt på energi och ekoeffektivitet

Motion 2009/10:Sk364 av Roger Tiefensee (c)

av Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra lagen om skatt på energi för att öka ekoeffektiviteten.

Motivering

Att motverka klimatförändringarna är vid sidan av fattigdomsbekämpning den största utmaning som världen står inför. Energieffektivisering är ett sätt att möta båda utmaningarna. Effektivare användning av energi minskar både klimatpåverkande utsläpp och sparar ekonomiska resurser. Energieffektivisering är därför en viktig del i att skapa en ekoeffektiv ekonomi.

Ett exempel på slöseri med energi är de stora volymer energirika gaser som i dagsläget facklas bort från processindustrier och oljefält. Med rätt styrmedel skulle gaserna kunna omvandlas till flytande, mycket rena, syntetiska drivmedel istället för att facklas bort.

Enligt kartläggningar från Världsbanken facklas det mellan 100 och 150 miljarder kubikmeter gas per år. Denna fackling av gaser ger utsläpp på 250 till 400 miljoner ton fossil CO2/år. Då 1 000 m3 gas motsvarar minst 1 m3 flytande dieselolja i energi, motsvarar den globalt facklade gasvolymen minst 100 till 150 miljoner m3 dieselolja per år. Det motsvarar tre till fem gånger Tysklands årliga förbrukning av dieselolja. I Sverige förbrukas 4,5 miljoner m3 dieselolja/år.

Om dessa bortfacklade gaser istället omvandlades till syntetiska drivmedel skulle det vara en stor energieffektivisering. Men om det ska ske måste det löna sig. Idag är det skattefritt att fackla gaser, men om man gör om gaserna till flytande syntetiska drivmedel och använder dem i dieselfordon, belastas bränslet med dieseloljeskatt. Ungefär 2 kr/liter i energiskatt och över 3 kr/liter i CO2-skatt läggs på trots att det inte blir mer CO2 om gaserna blir drivmedel istället för att facklas bort. CO2-utsläppen flyttas bara från facklan till avgasrören på fordon. Detta regleras i lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776). Det är uppenbart att lagen är föråldrad och styr snett.

En förändring av lagen om skatt på energi skulle inte lösa alla världens problem med fackling av gaser, men en förändring skulle åtminstone kunna minska det energislöseri som pågår i Sverige. Ett konkret exempel är restgaser från ståltillverkningen på SSAB i Oxelösund. Där facklas så mycket gas, att den hade räckt till 30 000 till 50 000 m3 syntetiska drivmedel. Det blir samma mängd CO2 om gaserna facklas, eller förbränns i dieselfordon, omförpackade till flytande drivmedel. Men drivmedlen hade konkurrerat ut mellan 30 000 och 50 000 m3 dieseolja ur råolja, vilket hade bidragit till minskad användning av råolja. Det hade gett minskningar av CO2-utsläpp. Enligt lagen om skatt på energi är värme som produceras från restgaser skattefri. Även el och drivmedel från restgaser från processindustri borde vara skattefria. Det skulle bidra till en mer ekoeffektiv ekonomi.

Det är hög tid att förändra lagen om skatt på energi enligt vad som ovan anförts.

Stockholm den 1 oktober 2009

Roger Tiefensee (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)