Läkarstödet till äldre

Motion 2005/06:So202 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat stöd till de äldre genom satsning på primärvården och mera läkartid inom den kommunala äldreomsorgen.

Motivering

Siffror som får en att fundera på vart vi är på väg:

En expert på Karolinska sjukhuset uppskattar nämligen att ca 70 000 åldringar i Sverige är allvarligt svältande. Därtill sägs det att 300 000 personer i landet befinner sig i riskzonen för undernäring. Siffrorna talar för sig själva, och ingen vettig människa kan undgå att vara skakad över uppgifterna.

Andelen äldre ökar ju. Men frågan är hur det är med satsningen på äldrevården/äldresjukdomar inom primärvården. Många menar att det måste tillföras både geriatrik och psykiatri till primärvården. Det är ju klart konstaterat att många äldre, oavsett bostadsform, inte får sina medicinska behov tillgodosedda med dagens organisationsformer. Bland annat berättar en studie från Socialstyrelsen att 50 % av de äldre som bor i s.k. särskilt boende inte fick sina behov av rehabilitering tillgodosedda.

Såväl inom primärvården som inom den kommunala äldreomsorgen måste mera läkarresurser tillföras.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)