Landsbygden

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V)

av Kent Persson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:N272

av Kent Persson m.fl. (V)

Landsbygden

V252

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Lokala krafter tillvaratas men statens ansvar är stort 4

5 Infrastrukturen är en nyckelfaktor 5

6 Bredband i hela landet 5

7 Offentlig och privat service på landsbygden 6

7.1 Servicekontor 6

7.2 Landsbygden behöver bra polisservice 6

7.3 Lanthandel och drivmedel 7

8 Företagande och boende på landsbygden 8

8.1 Landsbygden behöver småföretagen 8

8.2 Företagens kapitalförsörjning 8

9 Lokala banker – ett smörjmedel för landsbygden 9

10 Gröna näringar ger jobb 9

10.1 Satsa på turismen 10

11 Boende på landsbygden 10

12 Vård och läkemedel i hela landet 11

13 Skolpolitik 11

14 Kulturen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (14)