Landsbygds- och glesbygdspolitik för tillväxt

Motion 2005/06:N383 av Yvonne Ångström m.fl. (fp)

av Yvonne Ångström m.fl. (fp)
Sammanfattning

Sverige behöver en modern landsbygdspolitik. Målet för den liberala landsbygdspolitiken är att öka människors möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Landsbygdspolitikens syfte måste vara att tillvarata hela Sveriges tillväxtmöjligheter.

De viktigaste förutsättningarna för en levande landsbygd är goda kommunikationer och livskraftigt småföretagande. På landsbygden finns många småföretag som kompletterar och förädlar varor från jord- och skogsbruksföretagen, men också ett stort antal andra företag, inte minst underleverantörer, inom en mängd olika branscher. Folkpartiets landsbygdspolitik fokuserar på reformer som gör det enklare och mer attraktivt att starta, driva och äga företag. Det gäller både arbetsrätten och skattelagstiftningen.

En viktig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (19)