Lärlingsanställningar

Motion 2011/12:A383 av Sven-Olof Sällström och Richard Jomshof (SD)

av Sven-Olof Sällström och Richard Jomshof (SD)
SD191

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa lärlingsanställningar.

Motivering

Sverigedemokraterna vill införa en helt ny anställningsform – lärlingsanställningar – där arbetsgivaren är helt befriad från att betala arbetsgivaravgift. Lärlingsanställningen ska också kunna ges som provanställning i upp till ett år, i stället för dagens maximala längd om sex månader på en provanställning. Lärlingen ska också kunna anställas till 75 % av ingångslönen.

Syftet med lärlingsanställningar är att uppmuntra arbetsgivare att anställa ungdomar upp till 26 år, för att få bukt med den enorma ungdomsarbetslösheten. Sverige har en överrepresentation vad gäller ungdomsarbetslösheten på 75 % ställt i relation till övriga Norden, och på 30 % relativt EU. Vi sverigedemokrater menar att det är av yttersta vikt att riktiga lärlingsanställningar snarast införs. Inte minst skulle det förbättra matchningen på arbetsmarknaden och säkra våra ungdomars kompetens när arbetsgivare uppmuntras att anställa ungdomar som lärlingar.

I vår budgetmotion skjuter vi till resurser motsvarande 50 000 lärlingsjobb. För detta avsätter vi 1,9 mdkr, räknat på en undanträngningseffekt på 70 %. Skulle undanträngningseffekten vara 50 % blir satsningen kostnadsneutral.

Alliansen talade i förra valrörelsen om vikten av ett utvecklat lärlingssystem. Det visade sig dock vara tomt prat då förslaget idag lyser med sin frånvaro.

Sverigedemokraternas system för lärlingsjobb är väl beprövat och i Europa används liknande system som framgångsrika arbetsmarknadspolitiska metoder. Med Sveriges skyhöga ungdomsarbetslöshet är det av yttersta vikt att regeringen utreder möjligheterna att införa verkliga lärlingsjobb enligt vad som anförs i motionen.

Stockholm den 4 oktober 2011

Sven-Olof Sällström (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)