Lärlingsutbildning

Motion 2002/03:Ub485 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om införande av ett lärlingsprogram inom gymnasieskolans ram.

Motivering

I flera kommuner har man provat att införa en lärlingsutbildning som ett alternativ till den ordinarie gymnasieskolan. Det har i flera fall visat sig vara ett både positivt och uppskattat inslag i den traditionella gymnasiala utbildningen. Därför är det nu dags att gå vidare och göra ett försök att erbjuda alla gymnasieelever samma möjlighet.

Många elever i gymnasiet är skoltrötta och allt fler som påbörjar en gymnasial utbildning avslutar idag inte densamma. Det är synd. Samtidigt vill många unga människor lära sig mer om något specifikt yrke och skulle med glädje prova att vara lärling under ett eller ett par år. Modellerna för att göra detta möjligt kan variera. Teori kan varvas med praktik, lärlingsplatser med ordinarie gymnasieplatser, kärnämnen kan läsas under en termin eller några dagar i veckan, en utbildad pedagog kan vara handledare och så vidare. Möjligheterna är alltså många.

Ett lärlingssystem skulle säkerligen innebära flera problem och det är positivt att modellerna varierar över landet, men det behövs ett samlat grepp för att kunna erbjuda alla gymnasielever möjligheten att gå som lärling. Därför bör riksdagen begära av regeringen att lägga fram förslag om införande av ett lärlingsprogram inom gymnasiets ram.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 22 oktober 2002

Mikaela Valtersson (mp)

Gustav Fridolin (mp)

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)