Låt lärosätena äga sina fastigheter och sälj Akademiska Hus

Motion 2018/19:2609 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det önskvärda i att möjliggöra för universitet och högskolor att äga fastigheter samt att se över möjligheterna att sälja bolaget Akademiska Hus i delar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska statens bolag Akademiska Hus äger en betydande mängd fastigheter som primärt nyttjas av statens universitet och högskolor. Detta är en konstruktion som uppstått till följd av att universiteten och högskolorna inte kan äga sina egna fastigheter.

Universitet och högskolor ska förvisso fokusera på sitt kärnuppdrag, men att äga de fastigheter man bedriver sin verksamhet i möjliggör för både långsiktighet, ansvars­tagande för fastigheterna och en ekonomisk stabilitet över tid.

Den avgångna regeringen har därutöver använt Akademiska Hus som en budget­regulator, då man höjt avkastningskraven och därmed höjt kostnaderna för universitet och högskolor. Således har man kunnat stärka statskassan genom att dra ner på resurser till utbildning utan att behöva stå för det offentligt.

Regelverket bör ändras för att möjliggöra för universitet och högskolor att äga sina egna fastigheter. Således försvinner även behovet av bolaget Akademiska Hus, som då bör säljas i delar.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)