Ledamöter och ersättningar

Motion 2009/10:K324 av Sten Bergheden (m)

av Sten Bergheden (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra representationssystemet så att det blir färre riksdagsledamöter.

  2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över riksdagsledamöternas villkor och ersättningar så att de blir mer marknadsanpassade.

Motivering

Vid internationella jämförelser har vi ett stort parlament med många ledamöter.

Det är också en övervikt på representation från våra större städer. Med ett annat representationssätt och med exempelvis en maxgräns för varje län skulle antalet riksdagsledamöter kunna minskas. Det minskar kostnaderna men ger också de invalda ledamöterna ett större helhetsinflytande och ansvar.

Ett annat sätt att öka vitaliteten i riksdagshuset är att tidsbegränsa uppdraget till max tre mandatperioder. Därefter skulle ledamöterna kunna ta ett annat arbete. Det vore också nyttigt för många riksdagsledamöter om de hade erfarenhet från andra arbeten än politiken. Det ger ledamöterna en större livserfarenhet och kunskap innan de ska vara med och fatta beslut om Sveriges framtid.

Riksdagen har idag ett antal lägenheter och övernattningsrum för riksdagsledamöterna. De ledamöter som bor längre bort än fem mil har idag rätt till en övernattningsbostad. Denna gräns borde höjas till sju mil då många som idag har fem mil åker hem på kvällen och övernattningslägenheten därmed står tom. Idag är skillnaden stor mellan lägenheternas storlek och standard. Ett mer rättvist system skulle vara att det i början av varje ny mandatperiod är budgivning på riksdagens lägenheter mellan riksdagsledamöterna. Då skulle hyran bli marknadsanpassad även för våra förtroendevalda. Man bör även sänka maxgränsen för hur mycket riksdagen ska subventionera varje ledamots boende till max 5 000 kronor per månad, därutöver får de som vill ha bättre och dyrare boende själva stå för kostnaden. Detta skulle spara skattepengar.

Stockholm den 5 oktober 2009

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (2)