Ledighet för kyrkouppdrag

Motion 2009/10:A297 av Christina Axelsson (s)

av Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.

Motivering

Vid årets budgetpresentation nämns ingenting om möjligheter att vara förtroendevald i Svenska kyrkan. Efter att kyrkan och staten skildes åt beslutades övergångsbestämmelser som sträcker sig i en period fram till 2010. Det fanns en förhoppning om att både skattebefrielsen på prästlönetillgångarna och de lagreglerade möjligheterna till tjänstledighet vid kyrkopolitiska uppdrag skulle ha funnit sin lösning. Men så blev det inte, 2010 års budgetproposition ger inga svar.

Svenska kyrkan har i dag nästan 40 000 förtroendevalda runtom i vårt land. De har till uppgift att vara delaktiga, ta ansvar för och utveckla verksamheten inom Svenska kyrkan. De arbetar i församlingar, stift och inom kyrkomötet för att Svenska kyrkan även i framtiden skall vara en öppen folkkyrka för alla i hela landet. De bevakar och beslutar om underhållet av våra kyrkor – en väsentlig del av vårt kulturarv – samt beslutar om frågor som rör begravningsväsendet. Det är viktigt att Svenska kyrkan kan behålla sina förtroendevalda och vi kan genom att lagstifta ge dem laglig rätt till att vara tjänstlediga för detta uppdrag.

Det handlar om att fortsätta ge möjlighet för en demokratisk styrning av Svenska kyrkan genom att ge möjlighet för dem som valts till församlingar, stift och till att sitta i kyrkomötet att kunna delta i möten m.m. Att ge dem laglig rätt för tjänstledighet så att de får tid att fullfölja det uppdrag som de är valda till.

Stockholm den 2 oktober 2009

Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)