Legitimation för fritidspedagoger

Motion 2014/15:35 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa legitimation för fritidspedagoger.

Motivering

Enligt förra regeringens proposition 2012/13:187 skall det inte införas lärarlegitimation för fritidspedagoger, trots att legitimationskrav skall införas för nästan alla andra lärargrupper. Enligt den förra regeringens förslag skall en lärarutbildning med behörighet i två skolämnen samt med inriktning mot fritidshem inte ge legitimation för arbetet inom fritidshem, utan vanlig lärarlegitimation. Denna utbildning borde i stället ge legitimation både för fritidshem och i de skolämnen man läst in.

Begreppet fritidspedagog bör återinföras och legitimation för arbete på fritidshem bör införas och ges efter den av regeringen nya utbildningen med två skolämnen samt med inriktning mot fritidshem.

.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-03 Granskad: 2014-10-03 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)