Lex Laval

Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likabehandling av inhemsk och utstationerad arbetskraft i enlighet med den svenska arbetsmarknadsmodellen samt Utstationeringskommitténs förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Lavaldomen 2007 slog EU-domstolen fast att fackliga krav på likabehandling var ett hinder mot den fria rörligheten – ett kraftigt bakslag för den svenska arbetsmarknadsmodellen. I samband därmed infördes stora begränsningar i den fackliga konflikträtten. Lagstiftningen har mött hård kritik från bland annat Europeiska kommittén för sociala rättigheter och ILO:s expertkommitté.

Lex Laval bör ersättas med en utökad rätt att kräva kollektivavtal. Fackliga organisationer ska alltid ha rätt att vidta stridsåtgärder, även för att uppnå en begränsad form av kollektivavtal med minimivillkor, i enlighet med de förslag som den parlamentariskt sammansatta Utstationeringskommittén lagt fram i riksdagen.

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)