Liberal europapolitik

Motion 2000/01:K398 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2000/01:K398

av Leijonborg, Lars (fp)

Liberal Europapolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförts om att prioritera utvidgningen under ordförandeskapet.1

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den främsta uppgiften skall vara att slutföra så många
förhandlingskapitel som möjligt under ordförandeskapet.1

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att den gemensamma asyl- och flyktingpolitiken bör ges ökad
tyngd i det svenska ordförandeskapsprogrammet.2

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utnyttja ordförandeskapet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (58)