Liberala satsningar på rättsväsendet

Motion 2005/06:Ju508 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Ett starkt rättsväsende – den demokratiska kärnuppgiften 2

Effekterna av s-politiken är tydliga för medborgarna 3

Tomma s-budgetlöften 3

Folkpartiet liberalernas satsningar på rättsväsendet 5

Polisorganisationen 5

Fler poliser 5

Minska nyrekryteringen av kriminella 6

Fokusera på den grova organiserade brottsligheten 6

Säkerhetspolisen 7

Åklagarorganisationen 7

Ekobrottsmyndigheten 8

Domstolsväsendet 9

Kriminalvården 10

Rättshjälpskostnader 11

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2006 enligt uppställning:

Anslag (tusental kr)

Regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)