Liberalt fokus på brottsoffer

Motion 2005/06:Ju381 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Fler brottsoffer – men låga chanser till upprättelse 4

Misslyckad socialdemokratisk styrning av rättsväsendet 4

Liberal politik för färre brottsoffer 5

Respektera brottsoffers rättigheter 7

Alla brott ska utredas 7

Ökat fokus på förundersökningarna 8

Förbjud mobiltelefoner inom kriminalvården och rättspsykiatrin 8

Stärk skyddet mot systematisk förföljelse 10

Stärk brottsoffers och vittnens situation i rättsprocessen 11

Särskilt utsatta brottsoffer 12

Barn i rättsprocessen 12

Barn som lever i familjer med våld 13

Medling – unga lagöverträdare möter brottsoffren 13

Stödfunktioner för unga brottsoffer i varje kommun 14

Kommunernas ansvar för stöd till brottsoffer 14

Brottsförebyggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)