Licenskrav för farliga hundraser

Motion 2012/13:MJ250 av Mathias Sundin (FP)

av Mathias Sundin (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett licenskrav för vissa hundraser bör införas.

Motivering

Kaukasisk ovtjarka är en hundras som är framavlad för att skydda boskap från varg och björn. En åttio kilos hund som har lätt för att bita, är misstänksam mot främlingar och har stor aggressivitet. Ska sådana hundar helt fritt få finnas i vårt samhälle som sällskapshundar? Det gör de i dag i Sverige.

De allra farligaste hundraserna ska inte förbjudas, men de borde regleras genom en licens. En licens som inte gör det tillåtet att ha en sådan hund enbart som sällskapshund.

För att få licens för en hund som tillhör en farlig hundras ska hunden användas i någon sorts yrkesutövning eller i tävlan. Exempelvis så är kaukasisk ovtjarka en herdehund. Den kan behövas för att skydda boskap i Norrland. Den kan också användas som vakthund. Andra farliga hundraser kan ha andra användningsområden. Vilka raser som ska regleras måste avgöras i en lagstiftningsprocess.

Raserna ska bedömas utifrån sina fysiska egenskaper (storlek, styrka etc.) och de mentala egenskaperna (aggressivitet, benägenhet att bita etc.). Totalt kommer det.

maximalt att handla om 10–15 raser, varav flera av dem är ovanliga i Sverige.

Men är det inte hundägaren som det är fel på, inte hunden? Ägaren spelar en oerhört stor roll. En bra ägare gör en farlig hundras mindre farlig. Men dels så finns det gott om dåliga ägare, som i dag får köpa dessa de allra farligaste hundarna. Dels så är det inte bara ägaren det beror på. Olika hundraser har olika egenskaper. En del är små och gör inte en fluga förnär, andra är stora och aggressiva. Dessa egenskaper försvinner inte, även om ägaren är väldigt bra.

Det finns en stor oro hos många människor, framförallt hos hundägare, för dessa stora farliga hundar. Människor och hundar blir angripna och tyvärr finns risken att någon ska bli ihjälbiten.

Stockholm den 27 september 2012

Mathias Sundin (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02
Yrkanden (1)