Lika pensionsförsäkringskostnader för män och kvinnor

Motion 2005/06:L364 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)

av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pensionsförsäkringskostnaderna skall vara lika för kvinnor och män.

Motivering

Kvinnor har högre pensionsförsäkringskostnader än män. Försäkringsbolagen påstår att de grundar detta på att kvinnor som grupp lever några år längre än män. Statistiken visar också att människor i en viss region lever längre än människor i en annan. Den visar också att andra betingelser som livsföring och arvsanlag bidrar till att människor lever ett kortare eller längre liv.

Det är inte rimligt att överföra skillnader på gruppnivå till individuella skillnader som i sin tur resulterar i olika kostnader för pensionsförsäkringen. Det finns sannolikt andra faktorer som är starkare indikationer på livslängd än kön. Dessa skulle sannolikt leda alltför långt för försäkringsbolagen att aktualisera.

I ett EG-direktiv som antogs våren 2004 var det tydligt att skillnaderna mellan pensionsförsäkringskostnaderna skulle tas bort. Det var därför med förvåning vi läste regeringens proposition Ny försäkringsavtalslag där detta saknades.

Självklart bör regeringen respektera antagna EG-direktiv. Vi välkomnar att frågan nu utreds av regeringen och hoppas på ett snart avskaffande av de för en rättsstat väsensfrämmande skillnaderna. Alla människor oavsett kön ska ha lika höga kostnader för sina pensionsförsäkringar.

Stockholm den 3 oktober 2005

Yvonne Andersson (kd)

Sven Brus (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)