Lika rätt för studenter att tjänstgöra för demokratin

Motion 2017/18:1669 av Annika Hirvonen Falk (MP)

av Annika Hirvonen Falk (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ge studenter lika rättigheter till ledighet från studier för att fullgöra förtroendeuppdrag inom kommun, landsting, regioner och riksdag som arbetstagare har i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av styrkorna i den svenska demokratin är ett brett deltagande av människor i de politiska partierna och en bredd av människor bland våra förtroendevalda.

Vi ser samtidigt att en del grupper är underrepresenterade i de beslutande församlingarna. En grupp som är lågt representerad är unga under 30 år. Totalt utgör gruppen 18–30-åringar 19 % av de röstberättigade. Samtidigt var bara 10,6 % av de valda till riksdagen och 7,9 % av de valda till kommunfullmäktige mellan 18 och 30 år efter valet 2014.

En stor grupp bland de som är mellan 18 och 30 år är studenter. Genom att underlätta för studenter att fullfölja förtroendeuppdrag kan fler unga engagera sig i demokratins tjänst.

Ett sätt att underlätta för studenter att vara förtroendevalda är att ge studenter samma rättigheter som arbetstagare idag har att vara lediga för att fullgöra sitt uppdrag. Idag tvingas en heltidsstuderande fritidspolitiker hoppas på turen varje gång ett nytt schema publiceras. Någon rätt till dispens från obligatorisk undervisning för att delta i t.ex. kommunfullmäktiges sammanträden finns inte. En hel kurs riskerar att gå om intet vid frånvaro, och med den också försörjningen genom CSN. Det finns heller ingen ovillkorlig rätt till uppehåll från studier för att fullgöra ett politiskt förtroendeuppdrag på heltid. Inte ens för den som väljs till ledamot av Sveriges riksdag.

Därför föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vikten av att ge studenter lika rättigheter till ledighet från studier för att fullgöra förtroendeuppdrag inom kommun, landsting, regioner och riksdag som arbetstagare har idag.

Annika Hirvonen Falk (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)