Lika villkor för privata aktörer i välfärden

Motion 2017/18:2495 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)

av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lika villkor för privata aktörer i välfärden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har i Sverige fått större frihet att göra egna val inom välfärden. Det finns idag ett större antal aktörer, vilket gör att vi kan välja bort de utövare som inte är lyhörda inför människors krav till förmån för andra alternativ som bättre lever upp till våra höga förväntningar.

Vårdcentraler, äldreboenden och skolor har utvecklats och i högre grad anpassats efter människors behov och önskemål. Detta är ett resultat av att många duktiga människor har fått möjlighet att satsa både tid och resurser på att vidareutveckla den svenska välfärden.

Fler aktörer inom välfärden bidrar till att kvaliteten höjs då konkurrensen ökar. Sämre alternativ kan väljas bort till förmån för bättre. Samtidigt ökar också kraven och förväntningarna på välfärdstjänster som skola, vård, förskola och äldreomsorg. Befolk­ningen blir också allt äldre. Därför behövs fler företagsamma människor inom välfärds­sektorn som kan bidra med kunskap, utveckla nya arbetssätt och skapa innovationer.

Dessa företagsamma människor måste ges möjlighet att bidra med sina förmågor, sina kunskaper och sitt engagemang. För att få den utveckling vi behöver inom välfärdssektorn krävs en mångfald av aktörer som verkar under lika villkor. Då kommer de att sporra varandra till att skapa en bättre välfärd. Det är en utveckling som gynnar hela samhället på sikt.

Vi föreslår därför att regeringen överväger att likställa villkoren för privata aktörer i välfärden så att dessa är lika över hela landet.

Ann-Britt Åsebol (M)

Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)