Lika villkor för privata och offentliga vårdgivare

Motion 2019/20:2475 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lika villkor mellan offentliga och privata vårdgivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från den första juli 2019 har en orättfärdig moms inom hälso- och sjukvården införts. Den nya momsen innebär att den privata vårdsektorn har drabbats av moms vid in­hyrning av vårdpersonal, konsulter och tjänster av underleverantörer. Den offentliga vården har inte drabbat av motsvarande moms. Detta gör att ett osunt konkurrens­förhållande till den offentliga vårdens fördel har införts.

Framför allt drabbas vårdföretagare med verksamheter där det råder personalbrist såsom i större stader och glesbygd.

Vårdföretagarna har genomfört en egen undersökning som bör behandlas seriöst av regeringen. Enligt Vårdföretagarnas undersökning är 64procent av vårdföretagen är inhyrning eller anlitande av personal med en specifik kompetens avgörande för att verksamheten skall fungera. Nästan hälften av sjukvårdsföretagen anser att de inte klarar sin grundbemanning utan egenföretagare och/eller inhyrning. Endast 13procent av vårdföretagarna bedömer att de kan anställa tillräckligt många läkare istället för nuvarande lösningar med egenföretagare. Hela 38procent av vårdföretagarna bedömer att de riskerar att tappa avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen.

Illavarslande är att41 procent av sjukvårdsföretagen svarade att de blir tvungna att minska omfattningen på sin verksamhet, direkt eller på sikt, och 16procent svarade att de överväger att avveckla sin verksamhet.


En förutsättning för att privata vårdföretagare skall kunna verka inom hälso- och sjukvården är att konkurrensförhållanden är likvärdiga oavsett om huvudmannen är privat eller offentlig.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)