Likhet inför lagen i trafiken

Motion 2011/12:T401 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att klara ut frågan om likhet inför lagen i trafiken när det gäller användandet av hastighetsövervakningskameror.

Motivering

För att lag och ordning ska gälla i trafiken, använder polisen olika medel för att säkerställa att trafikanter håller till exempel tillåten hastighet. En effektiv metod är hastighetsövervakningskameror. Dessa är idag placerade vid många vägar runt om i landet. Om ett fordon åker för fort, tas en bild som kopplar föraren till trafiköverträdelsen.

Mc-förare kan idag komma undan från fortkörningsböter. Motorcyklar har inte en registreringsskylt framtill utan bara på baksidan. Detta innebär att foto inte kan användas för att koppla en mc och en förare till en hastighetsöverträdelse.

Hastighetsbegränsningarna på våra vägar gäller för alla fordon och trafikanter. Ifall olika fordon behandlas olika av rättsväsendet så mister lag och ordning sin trovärdighet.

Fram till 1972 hade motorcyklar registreringsskyltar både fram och bak. Införandet av hastighetsövervakningskameror återaktualiserar frågan. Trafikverket anser det rimligt att jämföra motorcyklar med bilar när det gäller möjligheten att identifiera fordonet såväl framifrån som bakifrån.

Om vi i Sverige ska använda oss av hastighetsövervakningskameror måste dessa fånga samtliga fordon. Annars bör vi inte använda oss av denna metod för att fånga in dem som kör för fort. Det är en fråga om lika behandling på våra vägar och likhet inför lagen. Regeringen bör därför överväga en översyn i frågan.

Stockholm den 29 september 2011

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)