Likriktad läkemedelsförskrivning

Motion 2012/13:So309 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (M)
M1293

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett ökat samarbete i Sverige när det gäller läkemedelsförskrivning.

Motivering

Idag kan det förekomma variationer mellan vilken behandling och vård man får i olika delar av landet. Socialstyrelsen uppmärksammar själva detta och visar i egna undersökningar att gemensamma läkemedelsrekommendationer kan bidra till en mer jämlik sjukvård. Socialstyrelsen hyser farhågor att olika typer av ekonomiska överväganden kan leda till variationer som inte är medicinskt motiverade. Frågan är redan idag prioriterad hos Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I Sverige har det idag stor betydelse för vilken behandling och vård du får på var i landet du bor. Socialstyrelsens egna undersökningar understryker detta och visar även på att gemensamma läkemedelsrekommendationer kan bidra till en mer jämlik sjukvård i Sverige. En av de stora utgifterna inom sjukvården är läkemedel. Genom att likrikta läkemedelsförskrivningen sker både en effektivisering och en besparing och vården blir mer jämställd.

I de baltiska staterna har ett omfattande samarbete inletts när det gäller förskrivning av läkemedel. Man har gemensamt gjort en rekommendationslista för vilka läkemedel som ska användas vid olika diagnoser. Det kommer att innebära stora besparingar och en mer jämställd vård i de baltiska staterna.

Medicinsk behandling ska inte avgöras på godtyckliga grunder. Alla medborgare ska känna trygghet och förvissning om att de får precis lika god vård oavsett var de bor.

Av ovan nämnda skäl vore det därför angeläget att se över om det finns anledning och möjlighet att införa en likriktad läkemedelsförskrivning i Sverige.

Stockholm den 26 september 2012

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)