Liv och fiske i Östersjön och Västerhavet

Motion 2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:MJ500

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Liv och fiske i Östersjön och Västerhavet

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

3.1 Östersjön - ett världsunikt hav 6

4 Föroreningar i havet 7

4.1 Övergödning 7

4.2 Miljögifter 8

4.3 Oljeutsläpp 9

4.3.1 Avsiktliga oljeutsläpp 9

4.3.2 Låt fartygen lämna olja gratis i hamnarna 9

4.3.3 Fartygshaverier 10

4.4 Avgaser från sjöfart 10

4.5 Giftiga båtbottenfärger 11

4.6 Utombordsmotorer 11

4.7 Algblomning 12

4.8 Nedskräpning 12

5 Faunavård 12

5.1 Tumlare 12

5.2 Valfångst 14

5.3 Sjöfåglar 14

6 Formellt skydd av havsområden 15

6.1 Östersjön är ett särskilt känsligt havsområde 15

6.2 Marina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (45)