Lokalisering av en fjärde polishögskola till Dalarna

Motion 2005/06:Ju250 av Kenneth Johansson (c)

av Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokalisera en fjärde polishögskola till Dalarna och att befintlig distansutbildning av poliser i Ludvika ges möjligheter att utvecklas ytterligare.

Motivering

Regeringsföreträdare har uttalat att polisutbildning bör finnas på fler orter än dagens som är Stockholm/Solna, Växjö och Umeå. Jag delar till fullo den uppfattningen. En spridning av polisutbildningen i landet breddar rekryteringsunderlaget och innebär att närliggande polismyndigheter lättare kan bemannas med poliser som dessutom sannolikt lättare stannar kvar på trakten efter avslutad utbildning. Detta styrks av erfarenheter från den distansutbildning av poliser som pågår i Ludvika sedan år 2003.

Från bl.a. Utvecklingsbolaget Mittdalarna AB, som är ett gemensamt bolag ägt av kommunerna Falun, Gagnef, Säter, Borlänge och Ludvika, har föreslagits att en fjärde polishögskola bör lokaliseras till Mittdalarna. Vidare arbetar de för att befintlig distansutbildning av poliser i Ludvika ges möjligheter att utvecklas ytterligare. Jag ställer mig bakom förslaget.

Stockholm den 20 september 2005

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)