Lokalisering av Statens institutionsstyrelse till Skövde

Motion 1992/93:So212 av Holger Gustafsson (kds)

av Holger Gustafsson (kds)
I SOU 1992:18 angående tvångsvård i socialtjänsten
föreslås inrättande av en ny myndighet för ledning av de s.k.
tvångshemmen.
Skövde kommun har anmält intresse för att ta emot
lokaliseringen av Institutionsstyrelsen. Kommunförbundet i
länet har rekommenderat lokaliseringen då
institutionsvården är väl utbyggd i Skaraborg bl.a. genom
privata behandlingshem, Gudhemsgården och
Margaretelund.
Kommunikationerna mellan Skövde och
storstadsområdena är mycket goda med såväl flyg som tåg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att med prioritet pröva en
lokalisering till Skövde av den Statliga institutionsstyrelsen.

Stockholm den 15 januari 1993

Holger Gustafsson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)