Lokalisering av statlig verksamhet

Motion 2004/05:N385 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län.

Motivering

Kalmar län är hårt drabbat av företagsnedläggningar. Det räcker att nämna Electrolux i Västervik och Bombardier i Kalmar. Det engagemang och den företagsanda som finns i länet är viktiga förutsättningar och nödvändiga för att vända utvecklingen och skapa framtidstro. Men naturligtvis behövs det även statliga insatser. Det gäller till exempel infrastrukturen och satsningar på högskolan.

Men vi vill i den här motionen fästa uppmärksamheten på ett annat angeläget område - ökad statlig verksamhet i Kalmar län vid sidan av högskolesatsningen. På ingen plats i Sverige är andelen sysselsatta inom den statliga sektorn lägre än i Kalmar län. Under senare år har det skett ytterligare minskningar. Det gäller bland annat Tullverket och sammanslagning av tingsrätterna.

Ett anmärkningsvärt faktum är att av 88 nya myndigheter under åren 1992-2002 lokaliserades 65 till Stockholm men ingen till Kalmar. Detta trots att riksdagen har uttalat att huvudregeln ska vara att varken Stockholm eller någon annan storstad ska väljas vid lokalisering av nya statliga verksamheter.

Det är nödvändigt att regeringen vid lokalisering av statlig verksamhet i fortsättningen anstränger sig att leva upp till riksdagens uttalade mål. Ett resultat måste bli att Kalmar läns berättigade krav på statliga lokaliseringar tillgodoses.

Stockholm den 30 september 2004

Krister Örnfjäder (s)

Håkan Juholt (s)

Agneta Ringman (s)

Ann-Marie Fagerström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)